Barnas rett til tilpasset opplæring gjelder også leksene. Snakk med kontaktlærer om hvordan dere sammen kan hjelpe barnet ditt.

Ta det gjerne opp med de andre foreldrene i klassen/gruppen – eventuelt på foreldremøte – for å høre hvordan andre opplever det. Kanskje kan dere sammen bli enige om noen endringer?

Les om lekser og leksehjelp