Det er vurderingen fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som skal danne grunnlaget for om skolen kan samordne tilbudet til elevene.

Kvaliteten på elevenes utbytte av assistent skal likevel ivaretas. Det er viktig at tilrettelegging fører til at hver enkelt elev får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 

Les om Spesialundervisning