Svar:

Dette er riktig!

Veilederen tar for seg et bredt spekter av temaer som berører barns språkutvikling. Den svarer på de 10 mest spurte spørsmålene foreldre stiller om barns to- eller flespråklige utvikling.

Her kan også ansatte i barnehage og skole få råd om hvordan de kan møte foreldrenes spørsmål om flerspråklige barn. Veilederen er utgitt av Utdanningsdirektoratet, og FUG og NAFO har vært samarbeidspartnere.

Her finner du veilederen Barn i flerspråklige familier.