Svar:

Uenighet mellom de voksne utgjør en ekstrabelastning for barnet det gjelder. Om du føler at rektor ikke ta dine henvendelser på alvor kan du drøften saken med FAU-leder, ta kontakt med kommunen og legge fram saken eller klage til Fylkesmannen.