- Dette er spennende og vi er glade for å nærme oss målet. Vi håper den nye siden blir lettere å finne frem på for foreldre og andre som søker råd hos oss, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Arbeidet med ny hjemmeside har involvert både interne og eksterne i en grundig prosess. All tekst er skrevet om og vi har fått nye menypunkter og undermenyer.

I løpet av sommeren vil det meste falle på plass i den nye løsningen, og i høst vil også brukere bli spurt, og justeringer gjort. Ting vil fortsatt være i prosess.  

Mange henvendelser

Hvert år får FUG mellom 400 - 450 henvendelser fra foreldre og andre som spør om ulike saker.

Noen har kikket på nettsiden før de ringer, men trenger likevel å snakke. Andre har ikke funnet svar, mens andre finner det de leter etter og er fornøyde. Både fagstoff, filmer og annet materiell vil bli å finne her.

Til skolestart lanserer vi syv nye kortfilmer med og for foreldre på ulike språk om betydningen av å engasjere seg som foreldre.

- Vi håper dette blir en bedre tjeneste for foreldre og at viktig stoff om verdien av et godt hjem-skole-samarbeid når enda flere, sier Müller.