Hjem-skole-samarbeid starter før skolestart

Elevene ved Åssiden skole i Drammen har gitt klart uttrykk for at det å ha en god relasjon til lærerne helt fra start er noe av det viktigste som gjør at de kommer på skolen. Derfor inviteres nå foreldre og elever til et møte med den nye skolen sin allerede før skolestart.

Ringer hjem

Skole står sentralt i samtaler mellom foreldre og ungdommer, også på videregående skole. Hvis det oppstår en vanskelig situasjon på skolen, er det elevenes klare råd til skolen: "Ring hjem". På den måten kan foreldrene støtte sine barn best mulig også gjennom videregående skole, og over i voksenlivet.

Les hele artikkele hos Utdanningsnytt (pdf)