Barna og skolen trenger deg! (vietnamesisk)

Welcome to school (vietnamesisk)

Welcome to lower secondary school! (vietnamesisk)

Læringsplakaten, Prinsipper for opplæringen, A4 (vietnamesisk)

Foreldreplakaten, A4 (vietnamesisk)