Det er både hyggelig og givende å ta verv, men for noen er jobben blitt gjort atskillig vanskeligere av at skolemyndighetene lokalt er så redde for å gjøre noe feil i forhold til GDPR at de ikke lenger gir ut klasselister.

Dette mener vi og vår juridiske rådgiver er en ren misforståelse og vi vil diskutere dette med både Utdanningsdirektoratet og våre andre samarbeidspartnere. Det blir jo mye vanskeligere å jobbe godt sammen som foreldre når det er vanskelig å finne hverandre, og vi vet jo hvor viktig det er med godt samarbeid for elevenes trivsel og læring, så dette MÅ det ryddes opp i fort.

Kontakt med FAU`ene

Vi jobber i disse dager med to viktige ting, som vi håper å få godt igangsatt før vi tropper av ved nyttår og gir stafettpinnen videre til et nytt utvalg. Det ene er å sørge for en tettere kopling mellom FUG og FAU-ene, helst en lovfestet kopling. Dette for å sikre bedre spredning av god praksis, nyheter og nyttig materiale til FAU og å gjøre det lettere for FAU-ene å komme i kontakt med oss.

Det andre er å få mer info om hjem-skole-samarbeid inn i lærerutdanningen. Møtene med foreldrene er det lærerstudentene lærer aller minst om og er det de gruer seg mest for når de skal begynne i jobb.

Vi har masse å bidra med og håper å finne en lærerutdanning som vil gå inn i et forskningsprosjekt med oss for å bevise at dette kommer både den enkelte lærer, skole og skoleeier til gode, men også elevene og foreldrene. Dette brenner vi for!

Tidlig innsats

Denne høsten kommer en stortingsmelding vi har ventet lenge på: «Tidlig innsats og inkluderende fellesskap». Den skal ta opp i seg diverse rapporter og utredninger som har blitt avlevert de siste tre årene om forskjeller på læring hos jenter og gutter, spesialundervisning, elever med høyt læringspotensial og SFO.

Her har vi ment mye før i høringer til de ulike rapportene, og vi vil helt sikkert også ha mange meninger om denne meldingen.

Her er det masse materiale som vil være viktig for skolenes hverdag i mange år fremover. Jeg oppfordrer alle som har anledning til å lese og gi innspill når den kommer.

Vi har jobbet veldig for at enkeltvedtaket om spesialundervisning skal beholdes og det er allerede blitt klart at der har vi og andre som har slåss for dette vunnet frem med. Det nytter å si fra.

Vi går ikke inn for landing ennå, selv om vår periode går mot slutten. Det er nok å gjøre! Ha en fortsatt fin skolehøst!

Med hilsen FUG-leder Gunn Iren Müller