- Vi mener nasjonale retningslinjer ikke er veien å gå. Det må være opp til læreren i samarbeid med foreldrene å tilpasse både mengden og nivået på lekser, sier FUGs nestleder Ole Petter Østerbø (til høyre).

Utdanningsforundet er også kritiske. - Vi mener at politikerne ikke bør gjøre vedtak om lekser. Utgangspunktet for lekser må være opplæringen til eleven og elevens behov. Her har læreren metodeansvaret, men det er naturlig å samarbeide med elever og foreldre for å bidra til at det i større grad gis gode lekser i et fornuftig omfang, sier leder Steffen Handdal.

Til Aps landsmøtet helgen 4. – 7. april er det skisser to forslag til leksevedtak som begge går ut på å vedta nasjonal praksis eller retningslinjer.

Seks prinsipper

De tre organisasjonene går i mot dette og har blitt enige om følgende uttalelse foran landsmøtet:

Som elever, lærere, ledere og foreldre ønsker vi å samarbeide om en god leksepraksis, og vi vil legge følgende prinsipper til grunn for dette arbeidet:

  • Det må være helhet og sammenheng i opplæringen, og lærerne må ha en pedagogisk begrunnelse for å gi lekser
  • Læreren har ansvaret for at oppgaver som gis er tilpasset elevene og relevante for opplæringen
  • Det må være rom for kritisk refleksjon og diskusjon i lærerkollegiet om leksepraksis ved egen skole
  • Elevenes medvirkning i opplæringen er særlig viktig i diskusjoner om lekser
  • Et godt hjem-skole-samarbeid er viktig for å finne en god leksepraksis
  • I samarbeidet om leksepraksis må man ha dialog om tidsbruk og respekt for barn og unges fritid

    Se saken omtalt i VG 2. april 2019.
Far hjelper til med lekser
(Foto: Colourbox)

Foreldre er delt

FUG vet at foreldrene er ganske delt i synet på lekser – både omfang, form og hvor den skal skje.

På forskningskaféen om lekser i regi av Utdanningsforskning i februar viste seniorrådgiver Gøril B. Lyngstad til FUGs tilbakemeldinger fra foreldre om lekser:

- Mange foreldre sier det blir enklere for dem å følge med på barns skolearbeid. Det hjelper på deres engasjement for skolen og det kan gi fine stunder sammen med barna. Noen foreldre mener også at det gir gode arbeidsvaner for senere. Det å kjenne til hva barna lærer i de enkelte fagene kan også være viktig for samarbeidet med skolen, mener flere.

- Men mange foreldre føler seg utilstrekkelige av ulike årsaker, det blir konflikter og dårlig stemning hjemme og det bidrar til en negativ holdning til skolen. Andre ser på det som en tidstyv for det virkelig livet, livet utenfor skolen. Det er jo det livet de egentlig skal forberede seg på, sa hun.

FUG ønsker økt bevissthet

Det er ingen direkte hjemmel for å gi lekser i opplæringsloven eller privatskoleloven med forskrift. Men Utdanningsdirektoratet skriver følgende på udir.no: «Det er imidlertid ikke tvil om at lekser er en del av skolens ordinære aktivitet»

FUG ønsker en sterkere bevissthet rundt hva som skal være målet med eventuelle lekser. Her er FUGs prinsippnotat om temaet.

Se hva høyskolelektor Kjersti Lien Holte skriver om leksebevisste skoler.